Международни организации


Същност, членуване и видове международни организации...
 

Международни договори


Мeждунapодният договоp e eднa от нaй-пpeдпочитaнитe пpaвни фоpми зa уpeждaнe нa взaимоотношeниятa мeжду учacтницитe в cъвpeмeннитe мeждунapодни отношeния...
 

Националност на търговските дружества и свобода на установяване


Реферат по международно търговско право, описващ Европейските търговски дружества...
 

Междуанародното право в древността


Появата на международното право се предшества от създаване и развитие на вътрешно държавното право. В този смисъл вътрешнодържавното право е първично по отношение на международното...
 

Същност, роля и видове свободните икономически зони. СИЗ в Дубай.


Предпоставки. Възникване. Цели. Преференциални режими. Модели на свободна икономическа зона. Роля на свободните икономически зони. Пример за свободни икономически зони от световен мащаб. Свободни зони в Дубай...
 

Понятие и видове източници на МПП


Реферата е за студенти специалност ЗНС, Корпоративна сугурност. Общопризнати принципи и норми на съвременното МПП. Кодификация и прогресивно развитие на МПП...
 

Юридическите лица в международното частно право


Определяне на личния закон и правното положение в различните правни системи. Решения на българското право и на правото на ЕО. Промяна на седалището. Практика на Съда на ЕО...
 

Съвет за сигурност на ООН


До края на XIX век, правото на държавите да прибягват към въоръ¬жена сила, за да защитят своите интереси, се считаше за неотменима част от тяхната суверенност. Държавите имаха право суверенно в отно¬шенията си с другите държави да избират мир или война...
 

Хуманитарна интервенция, международно хуманитарно право и регионална сигурност


Терминът "хуманитарна интервенция" е изключително сложен за обяснение. редица автори изпитват затруднение да определят същността на хуманитарната интервенция и нейната смислова и съдържателна натовареност...
 

Правна система на Малта


Правната система на Република Малта е смесена. В Малта членовете на съдебната власт са обслужващи съдии и магистрати, по отношение на разпоредбите на глава VIII от Конституцията им. Съдебната им система е набор от различни съдилища и трибунали...
1 2 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент