Международни организации


МО са обединения, имащи междуправителствен и неправителствен характер и които извършват определена международна дейност на многостранна основа, повече от 2 държави...
 

Междонародно право


Международното право е система от правни норми – договорни, обичайни и други, които регулират международните отношения в сферата на междувластнически отношения. Създават се от самите субекти на мп, преди всичко от държави и международни организации...
 

Несъстоятелността в МЧП


Презентация за Несъстоятелността в международното частно право...
 

Държавите


Презентацията описва суверенитета (кой управлява суверенна държава, какво е основата и какъв би бил суверенитетът), понятие и принцип на МП, териториите и обхвата на дадена държава, понятието дипломация...
 

Дело Ruiz Zambrano


Презентация на дело, разглеждано от Съда на Европейския съюз - в случая делото " Ruiz Zambrano ". 15 слайда. Включва: страни в главното пройзводство, предмет на делото, преюдициални въпроси, решение на Съда и съдебни разноски....
 

Войната в Йемен


Международно хуманитарно право, презентация за Войната в Йемен....
 

Ситуацията в Дарфур, Судан


В земята на Фур (превод на топонима "Дарфур") единствено смъртта е в излишък. От години арабскоговорящите, номадски племена, населяващи северната част на Судан, се опитват с активната помощ на централното правителство в Хартум да отнемат земята...
 

Право на ЕС


Актуален материал по учебната дисциплина, преподавана в ЮЗУ“Н.Рилски“...
 

Тълкуване на международните договори


Тълкуване на международните договори, презентация, дисциплина право, изнасяне на презентация...
 

Презентация за правата на човека


Правата на човека са основните права и свободи, които притежават всички хора, независимо от тяхното гражданство, пол, национален или етнически произход, раса, религия, език или друг статус...
1 2 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент