Международно икономическо право


МИП представлява система от принципи и норми, уреждащи икономическите отношениия между субектите на МП...
 

Управление на риска - упражнение


Власт на длъжността – това е: власт произтичата от ранга на заеманата длъжност на работното място. Вярно ли е твърдението, че всяка стопанска единица е обречена на фалит, ако няма и не следва една ясна реалистична стратегия: вярно е...
 

Международно право - пищови


Понятие. Развитието на международните икономически отношения, включително на търговските, както и на политическите и културните отношения, е довело до развитието на международното право....
 

Дипломатическо и консулско право


Дипломацията е официална дейност на държавни органи за външни отношения, осъществявани чрез мирни средства предвидени от МПП на целите и задачите на външната политика на конкретна държава, на политическо регулиране на отношенията на тази...
 

Дипломащията и международното право


От дълбока древност след образуването си първите държави влизат във взаимоотношения помежду си. За изясняване на понятието “дипломатическо и консулско право “ е необподимо да се уточни смисъла на понятието “дипломация” и...
 

Пищови по международно публично право


Пищови по международно публично право на всички въпроси от конспекта за УНСС....
 

Историческо развитие на идеите за защита на правата на човека


Съществено значение има чл. 3 – всяко лице, принадлежащо към национално малцинство може самостоятелно да прецени дали да декларира своята принадлежност към малцинство или не и да се ползва от всички произтичащи от това права и задължения...
 

Международно частно право


Като всяко друго право отношение, така и частно правното отношение се състои от три основни елемента: субектите на право отношението, т.е. физическите или юридическите лица, между които се развива право отношението...
 

Международното право е система от принципи и норми


Особен вид мд са учредителните актове на международните организации, които Илот разл.наименования: устав,харта,статут,конституция и др.уставът но оон е международният договор с най-голяма юридическа сила между всички съществуващи международни договори...
 

Пищови по МПП


Международното право е система от принципи и норми /договорни и обичайни/, които уреждат отношенията между държавите. Характерна особенност на МП е, че е самостоятелна правна система и главната му функция е да изпълнява ролята на регулатор...
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент