Международно частно право


Института на правотона собстевност се явява база за институт на всички правни системи като правото на собственост може да се разглежда както в обективен, така и в субективен смисъл...
 

Международно публично право


Държавите съществуват не изолирано една от друга, а в международна система. Те образуват междуправителствени организации, броят и значението на които постоянно нараства в международния живот. Между държавите, междуправителствените организации и нациите...
 

Европейска комисия. Състав. Процедура по формиране. Председател


Комисията е институцията с най-видими федерални елементи. Тя е създадена, за да бъде пазител на учредителните договори, изпълнителен орган на ЕС, инициатор на правото на съюза, посредник между държавите членки и изразител на обшия интерес на съюза...
 

Международно частно право (кратки лекции)


Международно правни източници на българското МЧП. Международни договори, международен обичай. Договор за присъединяване на РБ към ЕС...
 

Международно договорно право pro

23 ное 2015
·
24
·
10,042
·
1
·
20.00 лв.

Понятие - международното договорно право е отрасъл на международното право, представляващ система от правила и принципи, определящи реда на сключване, влизането на договора в сила, действието, прекратяването, спирането или изменението на международния...
 

Токийският Международен трибунал - 1946-1948


Нюрнгебргският и Токийският процес се провеждат в изключително напрегната и сложна за света обстановка, особено е голямо значението на Нюрнгбергският процес...
 

Разработени теми по Международно частно право pro

11 окт 2015
·
114
·
55,223
·
1
·
50.00 лв.

Характеристика на частноправните отношения с международен елемент. В процеса на международното сътрудничество възникват и се развиват две основни категории обществени отношения, които имат различен предмет и правна природа...
 

Развити теми по Международно публично право pro

03 окт 2015
·
66
·
22,972
·
2
·
45.00 лв.

На 17 ноември 1989 г. Общото събрание на Организацията на Обединените Нации (ООН) приема резолюция 44/23, с която периодът 1990-1999 г. се обявява за десетилетие на ООН по Международно право...
 

Международно публично право


Международно хуманитарно право (право на въоръжени конфликти, право в период на война, въоръжени конфликти и МП)...
 

Международно публично право


Малко пояснения преди лекцията: Виенски конвенции – свързани с правото на международните договори. Дипломатически, консулски отношения. Женевски конвенции – модифициране на водното право. Закрила на жертвите на войната...
1 2 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент