Теми по международно търговско право


Международната търговия неможе да се развива без правно регулиране. През последните десетилетия развиването на международните търговски отношения доведе до сключване на многостранни и едностранни...
 

Международно търговско право


Международно търговско право за държавен изпит за...
 

Конституализиране на защита правата на човека в ЕС


Необходимостта от защита на правата на човека на общностно ниво става все по-наложителна. Макар икономическият фактор да е доминиращ в началните години на европейския интеграционен процес, започват да се приемат актове...
 

Нюрнбергският процес 1945-1949 и международният военен трибунал


Нюрнбергският процес е събирателно название за процесите срещу официални лица и организации, свързани с Втората световна война (1939-1945 г.) и холокоста по време на нацисткия режим (1933-1945 г.)...
 

Права на човека, принципи на международното право


Една от най-важните дейности на международните организации е изготвянето на различни международни договори и конвенции, в които се регламентират важни въпроси на международните отношения и които са задължителни за всяка страна, която ги подпише...
 

Международен транспорт в българското международно частно право – видове, особености на правната уредба

04 яну 2016
·
3
·
769
·
3

Договори за международен превоз на пътници, багажи и товари при отделните видове транспорт. Приложимо право към договора за превоз на пътници, багажи и товари..
 

Употреба на сила


Още в Преамбюла на Устава става ясно, че ООН се обявява против използването на сила в международните отношения...
 

Международна правна забрана и закрила на детския труд


Според конвенцията за правата на детето, "дете" означава всяко човешко същество на възраст под 18 години. Определението се съдържа в чл.1. Конвенцията е приета от ООН на 20.11.1989г....
 

Международно частно право


Лекции по МЧП. В кои случаи кредиторът може да поиска европейско изпълнително основание? Парични вземания. Вземането, което е предмет на спора, трябва да бъде искане за...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент