Външногърговски договор за покупко-продажба на стоки


Тема № 22 от НИП, специалност "Данъчна и митническа администрация"...
 

Международна правна забрана и закрила на детския труд


Според конвенцията за правата на детето, "дете" означава всяко човешко същество на възраст под 18 години. Определението се съдържа в чл.1. Конвенцията е приета от ООН на 20.11.1989г....
 

Международен съд на ООН


Международното правосъдие е способ за мирно решаване на международните спорове, което става с окончателно и задължително решение за страните по спора, постановено от действащ правораздавателен орган – международен съд...
 

Курсова работа по Международно частно право - решаване на правен казус


Българската национална опера през януари 2010г. сключва договор с Большой Театр – Москва за изнасяне на гастроли (концерти) от последния в София през м.май 2011г. Договорът съдържа клауза, която предвижда санкция в случай, че някоя от страните откаже...
 

Дипломатическо право


Дипломатическо право: същност и източници. Органи за външните отношения на държавите: вътрешнодържавни и външнодържавни. Класове и рангове на дипломатическия персонал...
 

Нюрнбергският процес 1945-1949 и международният военен трибунал


Нюрнбергският процес е събирателно название за процесите срещу официални лица и организации, свързани с Втората световна война (1939-1945 г.) и холокоста по време на нацисткия режим (1933-1945 г.)...
 

Токийският Международен трибунал - 1946-1948


Нюрнгебргският и Токийският процес се провеждат в изключително напрегната и сложна за света обстановка, особено е голямо значението на Нюрнгбергският процес...
 

Актове на международните организации


Под актове на международните организации се разбира резултата от тяхната правотворческа дейност. Актовете на международните организации изразяват тяхната автентична воля, като участници в международната политика...
 

Понятие и видове източници на МПП


Реферата е за студенти специалност ЗНС, Корпоративна сугурност. Общопризнати принципи и норми на съвременното МПП. Кодификация и прогресивно развитие на МПП...
 

Типове и структури на международните системи


Понятието „системност” е основно в теорията на международните отношения. То създава фундамента, върху който се изграждат представите за разнообразните международни взаимоотношения. При анализа на състоянията на системата на МО винаги трябва да се...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент