Европейска конвенция за правата на човека


Европейска конвенция за правата на човека "Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство"...
 

Международно наказателно право


Екстрадацията като институт на МНП. Военни престъпления. Престъплението „Геноцид”. Конвенция за наказване и преследване на геноцид...
 

Мадридска спогодба за международна регисрация за марките и протокола към нея


Мадридската спогодба – 1891г. в Мадрид – първи договор в областта на индустриалната собственост, даващ възможност за регистрация на марка едновременно на територията на две или повече държави. Това е договор, който предшества всички. Мадритската спогадба
 

Международната харта за правата на човека. Основни характеристики на правата и свободите на гражданите. История на развитие.


Никой не е създаден от природата, за да бъде роб. Съобразявайки се с тази истина oбщoтo cъбрaниe на ООН на 10.12.1948 г. провъзгласява всеобщата декларация за правата на човека като обща мярка, към постигането на която трябва да се стремят всички...
 

Международна компетентност


Това е властта на един правораздавателен орган да разгледа и реши международно гражданско дело и да постанови акт като с него органа предоставя в някои случаи защита и санкция в др. случаи признава права или служи като правопораждащ факт за...
 

Лекция по международно частно право


Формули на привързване при двустранните отпращащи норми, чрез които се определя приложимото материално право. Формулите се изписват на латиница (имат и български преводи)...
 

Вътрешноправни източници на международното частно право


Вътрешноправни източници на МЧП, кодексът на международното частно право – място, роля и значение, история на МЧП...
 

Източници на международното гражданско право


Международни нормативни съглашения – по силата на чл. 5 крб всеки международен акт, влязъл в сила и обнародван, има предимство пред вътрешното законодателство...
 

Международно договорно право


Лекции по международно договорно право от 08.2010г при проф.д.ю.н. Орлин Борисов...
 

Европейска комисия. Състав. Процедура по формиране. Председател


Комисията е институцията с най-видими федерални елементи. Тя е създадена, за да бъде пазител на учредителните договори, изпълнителен орган на ЕС, инициатор на правото на съюза, посредник между държавите членки и изразител на обшия интерес на съюза...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент