Търговска марка в българското международно частно право


Уредба на правото на търговска марка в българското международно частно право. Закрила на правото на марка. Европейска търговска марка - значение и правна уредба. Спорове...
 

Трансформация на НАТО


Обект на настоящата работа е трансформирането на НАТО след края на Студената война и в началото на 21 век, целящо постигане по-висока степен на сътрудничество и взаимно доверие, което ще е от полза за целия евроатлантически...
 

Международна компетентност


Това е властта на един правораздавателен орган да разгледа и реши международно гражданско дело и да постанови акт като с него органа предоставя в някои случаи защита и санкция в др. случаи признава права или служи като правопораждащ факт за...
 

Лекция по международно частно право


Формули на привързване при двустранните отпращащи норми, чрез които се определя приложимото материално право. Формулите се изписват на латиница (имат и български преводи)...
 

Вътрешноправни източници на международното частно право


Вътрешноправни източници на МЧП, кодексът на международното частно право – място, роля и значение, история на МЧП...
 

Историческо развитие на идеите за защита на правата на човека


Съществено значение има чл. 3 – всяко лице, принадлежащо към национално малцинство може самостоятелно да прецени дали да декларира своята принадлежност към малцинство или не и да се ползва от всички произтичащи от това права и задължения...
 

Производство за преюдициални заключения пред съда на европейските общности


производството за преюдициални заключения пред съда на европейските общности какво представлява производството за преюдициални заключения? това е оригинално безспорно производство...
 

Лекция по международно наказателно право


Токийски международен военен наказателен съд за Далечния Изток. Нюрнбергски международен наказателен съд...
 

Защитни функции на международното хуманитарно право


Нормите на международното хуманитарно право винаги са онази призма, през която се преценява законността на средствата за постигането на целта...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент