Лекция по международно публично право


Понятие за МПП. Функции. Характерни особености. Основни принципи...
 

Пищови по МПП


Международното право е система от принципи и норми /договорни и обичайни/, които уреждат отношенията между държавите. Характерна особенност на МП е, че е самостоятелна правна система и главната му функция е да изпълнява ролята на регулатор...
 

Международно договорно право


Възникване, развитие и кодификация на международното договорно право...
 

Международноправно значение на държавната територия


Международноправно значение на държавната територия. Съставни части. Териториално върховенство. Способи за придобиване и изгубване на държавна територия. Държавни граници и техния правен режим...
 

Гражданство. Значението му в международното публично право


Гражданството е правна и политическа връзка между лицата и държавата, която има траен и устойчив характер. То включва кръг от отношения между физическите лица и държавата. Само по себе си то показва принадлежността към нейния народ...
 

Дипломатическото и консулско право като отрасъл на международното публично право. Източници на ДКП


ДКП е система от норми, които уреждат реда на организация и дейността на дипломатическите и консулски представителства, назначаването на дипломатите и консулите, техните функции, привилегии и имунитети, както и дейността, привилегиите и имунитетите...
 

Международни договори


Мeждунapодният договоp e eднa от нaй-пpeдпочитaнитe пpaвни фоpми зa уpeждaнe нa взaимоотношeниятa мeжду учacтницитe в cъвpeмeннитe мeждунapодни отношeния...
 

Държавни органи за външни отношения - видове и класификация


Понятие за органи за външни отношения на държавите: държавни органи, които осъществяват външните отношения на една държава с други държави и международни организации, представляват правата на държавата като субект на международното право...
 

Типове и структури на международните системи


Понятието „системност” е основно в теорията на международните отношения. То създава фундамента, върху който се изграждат представите за разнообразните международни взаимоотношения. При анализа на състоянията на системата на МО винаги трябва да се...
 

Гражданството


Реферат по Международно пулбично право, използван в ПУ "Паисий Хилендраски"...