Лекция по международно публично право


Понятие за МПП. Функции. Характерни особености. Основни принципи...
 

Международни организации


Същност, членуване и видове международни организации...
 

Пищови по МПП


Международното право е система от принципи и норми /договорни и обичайни/, които уреждат отношенията между държавите. Характерна особенност на МП е, че е самостоятелна правна система и главната му функция е да изпълнява ролята на регулатор...
 

Международно договорно право


Възникване, развитие и кодификация на международното договорно право...
 

Гражданство. Значението му в международното публично право


Гражданството е правна и политическа връзка между лицата и държавата, която има траен и устойчив характер. То включва кръг от отношения между физическите лица и държавата. Само по себе си то показва принадлежността към нейния народ...
 

Международноправно значение на държавната територия


Международноправно значение на държавната територия. Съставни части. Териториално върховенство. Способи за придобиване и изгубване на държавна територия. Държавни граници и техния правен режим...
 

Дипломатическото и консулско право като отрасъл на международното публично право. Източници на ДКП


ДКП е система от норми, които уреждат реда на организация и дейността на дипломатическите и консулски представителства, назначаването на дипломатите и консулите, техните функции, привилегии и имунитети, както и дейността, привилегиите и имунитетите...
 

Международни договори


Мeждунapодният договоp e eднa от нaй-пpeдпочитaнитe пpaвни фоpми зa уpeждaнe нa взaимоотношeниятa мeжду учacтницитe в cъвpeмeннитe мeждунapодни отношeния...
 

Организация на обединените нации

28 фев 2010
·
5
·
1,764
·
60
·
62
·
6
·
1

Организацията на обединените нации(ООН) заема особено важно място сред съществуващите междудържавни организации. Нейните цели и принципи най-пълно отразяват общопризнатите демократични начала и норми на съвременното международно право...
 

Държавни органи за външни отношения - видове и класификация


Понятие за органи за външни отношения на държавите: държавни органи, които осъществяват външните отношения на една държава с други държави и международни организации, представляват правата на държавата като субект на международното право...