Договор за международен морски превоз на товари


Съдържание на договора за морски превоз на товари, неговата правна характеристика...
 

Роля и механизми на оон за опазване на световния мир.


Дейности и нструменти на ООН за опазване на световния мир. Механизъм на опазване на мира. Мироопазващи операции. Органи със специални функции по опазване на мира....
 

Курсова работа по МНП относно международния тероризъм


Още от древността са извършвани терористични действия с различен характер и цели. Най– разпространената форма е била чрез заговори и атентати...
 

Международно-правен режим на реките


Международни реки - правен режим на корабоплаването и стопанското им ползване. Правен режим на реките Дунав и Рейн...
 

Международен факторинг - решение за проблемите на свободното движение на стоки, услуги и капитали


Основни функции на факторинга, видове факторинг, цена на услугата. Основни компоненти. Договорът за факторинг съгласно Конвенцията за международен факторинг и българското законодателство...
 

Квалификацията Lege fori в международното частно право


Настоящата курсова работа е посветена на един от най-сложните институти на международното частно право (МЧП), а именно квалификацията...
 

Административното право на Финландия


Административното право е сбор от принципи и норми, отнасящи се до организацията и управлението на държавната администрация и отнасящи се до отношенията на държавната администрация с гражданите. Обикновено принципите и нормите на административното...
 

Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж. Световни центрове


арбитражКУРСОВА РАБОТА ПО Международен търговски арбитраж НА ТЕМА: „ Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж. Световни центрове ”...
 

Международно космическо право


Правото е извънредно сложен феномен на човешката цивилизация и култура, имащ своето основание в обществото като цяло...
 

Непозволено увреждане - отговорност за вреди; ограничаване на конкуренцията


Международните частни отношения са такива правоотношения, които са свързани с два или повече право порядъка, поради което се налага да се определи гражданското право на коя държава следва да се прилага....

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент