Международно публично право


Събрани лекции на доц.Белова, използвани в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград...
 

Лекция по международно публично право


Понятие за МПП. Функции. Характерни особености. Основни принципи...
 

Лекции по Международно публично право


Международно публично право - ІІ-ри курс, Бургаски свободен университет...
 

Международно частно право


Преки норми в МЧП – те не се различават от коя да е ГП норма –имат същата структура (хипотеза –правило за поведение; диспозиция и санкция). Специфичното им е предмета на регулиране. Те са създадени специално...
 

Международно частно право


Същността на отношенията с международен елемент се определя от тяхната връзка с правните системи на две или повече държави, свързани с: - гражданството или местожителството на някоя от страните по отношението;...
 

Международни организации - същност и видове


Встъпителна лекция за международните организации. Пояснена е тяхната същност, като са изброени и техните елементи...
 

Международно наказателно право


Лекции по международно наказателно право са студенти от СУ...
 

Международно частно право


Международното икономическо сътрудничество е свързано с МЧП, също проблемите на екологията, световния океан, космоса. В МЧП наред с новите тенденции са запазени и тези от римското право...
 

Лекция - международно публично право


Понятие, същност и характерни особености на МПП. Принципи – изключението потвърждава правото. Същност и характеристика на МП. Възникване и развитие на МП...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Международно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент